Zapraszamy do wykonywnaia najnowocześniejszych badań elastografii wątroby i kapsułki endoskopowej.

Badanie elastograficzne to nieinwazyjna metoda, która pozwala ocenić poziom zwłóknienia wątroby.
W dotychczas przeprowadzonych badaniach, których wyniki opublikowano w renomowanych czasopismach medycznych, stwierdzono, że wartość elastografii SWE w ocenie włóknienia jest porównywalna z biopsją wątroby oraz badaniem aparatem Fibroscan. Opublikowano prace dowodzące, że elastografia SWE przewyższa Fibroscan w diagnostyce początkowego stadium istotnego włóknienia. Możliwość wiarygodnej, nieinwazyjnej oceny włóknienia daje wielu pacjentom szansę uniknięcia biopsji wątroby.

Badanie kapsułką endoskopową to dokładna i bezbolesna ocena jelita cienkiego.

Kapsułka endoskopowa umożliwia szczegółową ocenę jelita cienkiego. Badanie kapsułką jest wykonywane w przypadku, gdy standardowe badania endoskopowe (gastroskopia i kolonoskopia) nie udzieliły odpowiedzi na pytanie, co jest przyczyną dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (np. krwawienia z przewodu pokarmowego, przewlekły ból brzucha, podejrzenie patologii w jelicie cienkim).

Kapsułka endoskopowa to małe urządzenie, o wymiarach 24 × 11 mm, wyposażone w wysokiej rozdzielczości cyfrową kamerę, soczewkę, oświetlenie LED, baterię i urządzenie rejestrujące obraz.

Badanie polega na połknięciu kapsułki, bezprzewodowym monitorowaniu jej pasażu w przewodzie pokarmowym za pomocą specjalnego urządzenia z kamerą rejestrującą. Po połknięciu kapsułka wykonuje i zapisuje obrazy błony śluzowej jelita cienkiego, które następnie są odczytywane przy pomocy zaawansowanych programów komputerowych i interpretowane przez doświadczonego lekarza.

Jest to badanie całkowicie bezbolesne, przeprowadzane w domu pacjenta.

Spis treści

Elastografia wątroby


Badanie elastograficzne to nieinwazyjna metoda, która pozwala ocenić poziom zwłóknienia wątroby.
W dotychczas przeprowadzonych badaniach, których wyniki opublikowano w renomowanych czasopismach medycznych, stwierdzono, że wartość elastografii SWE w ocenie włóknienia jest porównywalna z biopsją wątroby oraz badaniem aparatem Fibroscan. Opublikowano prace dowodzące, że elastografia SWE przewyższa Fibroscan w diagnostyce początkowego stadium istotnego włóknienia. Możliwość wiarygodnej, nieinwazyjnej oceny włóknienia daje wielu pacjentom szansę uniknięcia biopsji wątroby.

Kapsułka endoskopowa


Badanie kapsułką endoskopową to dokładna i bezbolesna ocena jelita cienkiego.

Kapsułka endoskopowa umożliwia szczegółową ocenę jelita cienkiego. Badanie kapsułką jest wykonywane w przypadku, gdy standardowe badania endoskopowe (gastroskopia i kolonoskopia) nie udzieliły odpowiedzi na pytanie, co jest przyczyną dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (np. krwawienia z przewodu pokarmowego, przewlekły ból brzucha, podejrzenie patologii w jelicie cienkim).

Kapsułka endoskopowa to małe urządzenie, o wymiarach 24 × 11 mm, wyposażone w wysokiej rozdzielczości cyfrową kamerę, soczewkę, oświetlenie LED, baterię i urządzenie rejestrujące obraz.

Badanie polega na połknięciu kapsułki, bezprzewodowym monitorowaniu jej pasażu w przewodzie pokarmowym za pomocą specjalnego urządzenia z kamerą rejestrującą. Po połknięciu kapsułka wykonuje i zapisuje obrazy błony śluzowej jelita cienkiego, które następnie są odczytywane przy pomocy zaawansowanych programów komputerowych i interpretowane przez doświadczonego lekarza.

Jest to badanie całkowicie bezbolesne, przeprowadzane w domu pacjenta.